Tiếp cận nhân học trong công tác dân tộc ở Việt Nam

09:53 AM 28/01/2016 |   Lượt xem: 3216 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội thảo, đồng chí Trần Trung, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Dân tộc đã trình bày khái quát nội dung Bộ tài liệu “Tiếp cận nhân học trong công tác dân tộc ở Việt Nam” gồm 5 chuyên đề: Đa dạng văn hóa và phát triển; Sự tham gia của người dân tộc trong xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc; Tri thức địa phương và phát triển bền vững; Phát triển cộng đồng dựa vào nguồn lực địa phương; Tìm hiểu và đánh giá thực trạng ở địa bàn cộng đồng.

Bộ tài liệu được UBDT thực hiện với sự hỗ trợ của Tổ chức UNESCO nhằm giới thiệu và cụ thể hóa cách tiếp cận nhân học trong công tác dân tộc tại Việt Nam. Cách tiếp cận đa chiều và lấy con người làm trung tâm sẽ giúp cho các chương trình chính sách gắn liền với thực tế phát triển và đảm bảo mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng được hưởng lợi.

Tham dự Hội thảo các đại biểu đã đưa ra những ý kiến đóng góp thiết thực nhằm giúp hoàn thiện Dự thảo Bộ tài liệu và cho rằng: nên có sự đầu tư hơn nữa cho phần giới thiệu để nâng tầm Bộ tài liệu; cần có bộ công cụ đánh giá hiệu quả của từng chuyên đề; bên cạnh các chuyên đề giảng dạy cần đưa ra hệ thống các chuyên đề nhà trường sẽ tiếp tục giảng dạy trong các năm tới; xác định rõ hơn nữa đối tượng tác động của Bộ tài liệu để các bài giảng dễ dàng đi vào đời sống; cần nêu rõ hơn về nội dung, mục đích của các chuyên đề...

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại buổi Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đánh giá cao nỗ lực của trường Cán bộ Dân tộc trong việc thực hiện Bộ tài liệu. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm hy vọng, ngay sau Hội thảo tất cả các giảng viên của nhà trường sẽ được tiếp cận phương pháp giảng dạy mới; Cần xác định rõ mục tiêu của Bộ tài liệu; Với các đối tượng khác nhau trong quá trình giảng dạy cần có cách hướng dẫn sử dụng tài liệu sao cho phù hợp, cần tiếp thu ý kiến của học viên về phương pháp giảng dạy mới, cần khảo sát đáng giá để có được hiệu quả một cách xác thực. Khi giảng dạy tại cơ sở cần giảm bớt phần lý thuyết, nên cụ thể hơn về các nội dung và gắn việc thực hiện chủ trương chính sách với vấn đề nhân học; Các dân tộc có trình độ khác nhau, mỗi địa phương lại có nguồn lực khác nhau nên các giảng viên phải có sự tìm hiểu để có cách giảng dạy phù hợp với từng vùng; Các thông tin, số liệu phải có sự cập nhật tình hình dân tộc; Nên có tài liệu hướng dẫn cách sử dụng Bộ tài liệu.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng cảm ơn các nhà khoa học đã tích cực,nhiệt tình tham gia, đóng góp ý kiến để hoàn thiện Bộ tài liệu tiếp cận nhân học trong công tác dân tộc. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng cảm ơn Tổ chức UNESCO đã hỗ trợ UBDT trong việc hoàn thiện Bộ tài liệu và hy vọng trong thời gian tới tổ chức UNESCO tiếp tục hỗ trợ UBDT trong các dự án tiếp theo.

Tiến Đạt