Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa

03:59 PM 05/08/2020 |   Lượt xem: 2512 |   In bài viết | 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho ông Mai Xuân Bình

Tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Dân tộc đối với ông Mai Xuân Bình. Phát biểu và giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng mong rằng trên cương vị công tác mới ông Mai Xuân Bình tiếp tục học tập, tu dưỡng đạo đức, lối sống, phát huy năng lực, xây dựng đơn vị đoàn kết, phát triển vững mạnh. Tập thể Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để ông Mai Xuân Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Dân tộc tỉnh phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và tỉnh giao phó; cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện hoàn thiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc; tham mưu cho UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, trong đó cần chú trọng tham mưu thực hiện hiệu quả Chương trình 30a của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; tiếp tục rà soát hộ nghèo, cận nghèo, nhất là hộ nghèo khu vực miền núi của tỉnh, để từ đó có chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo có cuộc sống ngày càng ổn định hơn. 

Là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh về cơ chế, chính sách đối với khu vực miền núi, dân tộc, thời gian tới Ban Dân tộc tỉnh cần nghiên cứu tham mưu cho tỉnh đầu tư, xây dựng các khu tái định cư, kế hoạch di dân nơi có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét; tiếp tục quan tâm, sâu sát cơ sở để nắm bắt tình hình, từ đó có những đề xuất, tham mưu sát thực tế...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Mai Xuân Bình cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh. Đồng thời hứa trên cương vị công tác mới sẽ nỗ lực, phấn đấu, dành tâm huyết của mình cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Dân tộc đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao vụ được giao.

(baodantoc.vn)

Từ khóa