Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chào xã giao Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

07:35 PM 16/05/2022 |   Lượt xem: 974 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chào xã giao Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Thay mặt Ủy ban Dân tộc Việt Nam và nhân danh cá nhân, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh gửi lời cảm ơn chân thành tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và cá nhân đồng chí Xỉn-la-vông Khút-phay-thun đã luôn dành tình cảm đặc biệt, sự quan tâm ủng hộ nhiệt thành cho Ủy ban Dân tộc Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh bày tỏ vui mừng nhận thấy, trong nhiều năm qua, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa UBDT Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp thông qua Thỏa thuận hợp tác những giai đoạn trước đây.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tặng quà Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Với Thỏa thuận hợp tác cho giai đoạn mới vừa được ký sáng 16/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm tin tưởng rằng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh, làm phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai cơ quan, cùng nhau mang lại nhiều lợi ích cho hai quốc gia và Nhân dân hai nước, góp phần thiết thực vào bảo vệ, giữ gìn, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào tặng quà Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh

Nhân dịp này, hai bên đã cùng điểm lại những dấu ấn về hợp tác trong lĩnh vực công tác dân tộc trong thời gian vừa qua. Hai bên đánh giá, giải quyết các vấn đề hai bên cùng quan tâm; chia sẻ kinh nghiệm công tác dân tộc, phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi. Thống nhất việc phối hợp cùng trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong việc tuyên truyền vận động cộng đồng các DTTS, nhất là thế hệ trẻ ở các tỉnh biên giới của hai nước tiếp tục nhận thức sâu sắc về mối quan hệ đặc biệt giữa hai đất nước; thông tin tuyên truyền rộng rãi về các chương trình, hoạt động hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, chính sách dân tộc và bài học kinh nghiệm về phát triển kinh tế của cộng đồng các dân tộc sinh sống ở hai bên biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển vì lợi ích của Nhân dân và sự phát triển của mỗi nước...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và các đại biểu hai cơ quan chụp ảnh lưu niệm

Hai bên đã cụ thể hóa việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực công tác dân tộc giữa Việt Nam và Lào giai đoạn mới, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác về lĩnh vực công tác dân tộc đi vào chiều sâu, thực chất hơn; góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai đất nước.

* Thỏa thuận hợp tác giữa UBDT Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2022 - 2030 sẽ tăng cường công tác vận động, tuyên truyền phổ biến giáo dục sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân của hai nước thực hiện các chủ trương, đường nối của Đảng chính sách, pháp luật của hai nhà nước nói chung và công tác dân tộc nói riêng; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của hai dân tộc, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào; góp phần duy trì sự thống nhất, ổn định của mỗi quốc gia, sự ổn định chung của khu vực và hòa bình thế giới.

Tổ chức trao đổi kinh nghiệm về: Xây dựng và thực hiện các chính sách dân tộc, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, giao lưu văn hóa, giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc mỗi nước. Gắn kết việc xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội với nhiều hình thức phù hợp trong việc thúc đẩy tiến bộ về công tác dân tộc, đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo vùng DTTS tại biên giới hai nước.

Tổ chức phối hợp giao lưu, kết nghĩa nhân dân hai bên biên giới và tổ chức biểu dương Người có uy tín, đại biểu tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực về công tác dân tộc trong cộng đồng các dân tộc cư trú, sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào; chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc của hai Đảng và hai Nhà nước ở vùng DTTS dọc tuyến biên giới; các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS trước tình trạng di cư tự do cũng như quan hệ dân tộc và tôn giáo.

Tổ chức bảo vệ an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng, chống HIV/AIDS và các dịch bệnh khác phát sinh, nhằm góp phần bảo vệ môi trường sống, chăm sóc sức khỏe của đồng bào DTTS hai bên biên giới Việt Nam - Lào...

(baodantoc.vn)