Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ làm công tác dân tộc của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

09:23 AM 30/11/2023 |   Lượt xem: 1104 |   In bài viết | 

PGs.Ts. Nguyễn Vĩnh Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I phát biểu tại Lễ khai giảng lớp học

Khóa bồi dưỡng công tác dân tộc cho cán bộ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao thực hiện theo Chương trình hành động triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia đến năm 2020” và Nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc Việt Nam và Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ký kết năm 2022.

Ông Hoàng Văn Xô - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Lễ khai giảng lớp học

Khóa học được tổ chức với mục tiêu nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dân tộc của Lào, qua đó củng cố niềm tin chiến lược trong việc xây dựng, bảo vệ biên giới hòa bình, ổn định, cùng phát triển giữa hai nước.

Bên cạnh đó, khóa học còn góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào nói chung và duy trì, giữ vững mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa Ủy ban Dân tộc Việt Nam và các cơ quan làm công tác dân tộc của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Bà Khonesavanh Voralath - Phó Vụ trưởng, Vụ Dân tộc và Tôn giáo nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào phát biểu tại Lễ khai giảng lớp học

Thay mặt lãnh đạo Bộ Nội vụ và 40 cán bộ tham gia, bà Khonesavanh Voralath - Phó Vụ trưởng, Vụ Dân tộc và Tôn giáo nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào gửi lời cảm ơn tới Ủy ban Dân tộc Việt Nam và các thầy cô tại Học viện Chính trị khu vực I.

Các học viên tham gia lớp học

Bà Khonesavanh Voralath mong muốn, thông qua nội dung, chương trình khóa học, cán bộ Bộ Nội vụ Lào sẽ được trang bị thêm kiến thức; nâng cao năng lực, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn trong công tác dân tộc, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng khó khăn của Lào.

(baodantoc.vn)