Các vụ, đơn vị cần chủ động rà soát, xác định nội dung, đổi mới cách làm, triển khai các nhiệm vụ cho phù hợp

09:47 PM 20/09/2021 |   Lượt xem: 876 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp Giao ban trực tuyến Lãnh đạo Ủy ban tuần 39.

Tại cuộc họp, đồng chí Lò Quang Tú, Chánh Văn phòng Ủy ban đã Trình bày dự thảo Thông báo kết quả tuần 38, nhiệm vụ trọng tâm tuần 39; dự kiến Chương trình công tác tuần 39 của Lãnh đạo UBDT. Theo đó, tuần 38, các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban đã tập trung chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai các nội dung xây dựng và chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện các nội dung công việc của Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; nắm bắt tình hình dịch bệnh Covid-19, tình hình vùng DTTS; hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết và Kế hoạch tổ chức Lễ Ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn mới giữa UBDT với các bộ, ngành; Công tác biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với 4 nhóm đối tượng theo Quyết định số 771/QĐ-TTg; Hoàn thiện Kế hoạch xây dựng Phòng truyền thống của Ủy ban Dân tộc; Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2021... Nhìn chung trong tuần 38, các vụ, đơn vị cơ bản triển khai thực hiện tốt các nội dung công việc theo chương trình công tác đã đề ra. Công tác xây dựng lịch và chương trình công tác đã từng bước được hoàn thiện, đạt yêu cầu.

Tiếp theo chương trình, Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban và Vụ Tổng hợp đã trình bày dự thảo Kế hoạch thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên Lãnh đạo UBDT và các địa phương nhân dịp Tết cổ truyền Xuân Nhâm Dần năm 2022; Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Thống nhất với các nội dung báo cáo kết quả nhiệm vụ công tác tuần 38 và dự thảo nhiệm vụ trọng tâm tuần 39, các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban đánh giá chất lượng công tác xây dựng báo cáo, lịch và chương trình công tác của các vụ, đơn vị đã ngày càng được nâng cao. Trong bối cảnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, đề nghị các vụ, đơn vị khắc phục khó khăn, tập trung chuyển đổi kế hoạch công tác cho phù hợp với tình hình thực tế.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Khi tình hình dịch bệnh đi vào ổn định, hết giãn cách, UBDT sẽ tập trung cho công tác nắm tình hình công tác dân tộc, triển khai các chương trình, kế hoạch tại các địa phương. Chính vì vậy, các vụ, đơn vị cần chủ động rà soát, xác định nội dung, đổi mới cách làm, triển khai các nhiệm vụ cho phù hợp. Công tác xây dựng nhiệm vụ trọng tâm tuần tới cần có sự đánh giá, dự báo tình hình, bám sát chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch Covid-19 để có giải pháp cụ thể.

Về công tác phối hợp, chấp hành kỷ luật kỷ cương, quy trình công tác, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các vụ, đơn vị tăng cường công tác phân công nhiệm vụ, kiểm soát, phối hợp. Đặc biệt trong công tác xin ý kiến các văn bản, báo cáo, cần chuẩn bị nội dung thật tốt, nêu rõ vấn đề cần xin ý kiến, báo cáo Lãnh đạo phụ trách trước khi báo cáo tập thể Lãnh đạo Ủy ban hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Trên nguyên tắc đảm bảo thời gian, chất lượng, Văn phòng Ủy ban phải cập nhật kịp thời các hồ sơ công việc, đảm bảo kết nối giữa hệ thống Điều hành tác nghiệp, yếu tố con người và các quy trình thực hiện.

Về Kế hoạch thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên Lãnh đạo UBDT và các địa phương nhân dịp Tết cổ truyền, trên cơ sở Lãnh đạo Ủy ban thống nhất về chủ trương, nguyên tắc, bám sát tình hình dịch bệnh Covid-19 để có phương án phù hợp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Văn phòng Ủy ban tổng hợp các ý kiến, sớm hoàn thiện Kế hoạch và lựa chọn mẫu lịch năm 2022 để chuẩn bị cho các đoàn thăm, hỏi.

Về Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đồng ý về chủ trương triển khai. Đề nghị Trung tâm Thông tin khảo sát kỹ thuật, xây dựng phương án đường truyền kết nối, thiết bị, dự kiến thời gian, kinh phí triển khai. Vụ Tổng hợp tham mưu, lập kế hoạch với mục địch, nội dung, hình thức, thành phần tham dự, đề xuất các báo cáo chuyên đề, phân công tổ chức thực hiện cụ thể.

Tin khác