Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 thành công tốt đẹp

03:49 PM 27/03/2020 |   Lượt xem: 984 |   In bài viết | 

Đồng chí Nguyễn Thu Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan UBDT tặng hoa chúc mừng Đại hội

Theo dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị hằng năm; nghiêm túc triển khai, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho toàn thể đảng viên trong đơn vị; các đồng chí đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, luôn gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cam kết, phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; đảng viên trong chi bộ luôn tự giác học tập, rèn luyện để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, quy chế dân chủ ở cơ sở; không có các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tập thể Chi ủy, Chi bộ và đảng viên luôn có ý thức xây dựng tinh thần đoàn kết, đồng thuận cao, nêu cao trách nhiệm từng cá nhân để phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ, Chi ủy, Chi bộ đã có nhiều cải tiến, sáng tạo trong sinh hoạt chi bộ, duy trì sinh hoạt chi bộ thường lệ, chất lượng sinh hoạt chi bộ tiếp tục được nâng lên, tinh thần đấu tranh, phê bình trong chi bộ được đẩy mạnh; sinh hoạt chuyên đề có nhiều đổi mới, sinh động trực quan, nội dung phù hợp, gắn với nhiệm vụ chính trị của đảng viên tạo hứng thú trong sinh hoạt... góp phần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đảng viên.

Ban Chi ủy luôn phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tích cực đổi mới phương pháp tham mưu, mang lại hiệu quả rõ rệt, nhất là trong công tác tổ chức cán bộ của cơ quan; duy trì chế độ giao ban, hội ý; xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với đảng viên trong chi bộ theo hướng dẫn của Đảng ủy, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề còn bức xúc, bất cập; thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu và từng đảng viên, công chức trong đơn vị, kịp thời động viên khích lệ đảng viên công chức có tinh thần trách nhiệm với công việc. Cấp ủy, chi bộ luôn có sự phối hợp chặt chẽ với các Chi bộ thuộc Đảng bộ Ủy ban trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là những vấn đề, nội dung liên quan công tác đảng và triển khai kế hoạch thực hiện. Các nội dung chỉ tiêu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã được tập thể Chi bộ thực hiện đầy đủ 100% và đạt kết quả tốt.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2022, Ban Chi ủy cùng Chi bộ tiếp tục bám sát nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và nghị quyết của Chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng của Chi bộ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và đoàn thể xác định phương châm chỉ đạo có trọng tâm, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, đảng viên. Với mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong làm việc; nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ đảng viên, công chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Chi bộ đã đề ra các giải pháp cụ thể, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, với tư cách là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến biểu thị sự đồng tình và nhất trí với các dự thảo báo cáo trình tại Đại hội. Nhất là báo cáo kiểm điểm kết quả công tác nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2020 - 2022.

Về việc góp ý với dự thảo Văn kiện của Trung ương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị cần luôn xác định mục tiêu: Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Nhưng việc triển khai thực hiện ở các cấp còn có nơi chưa được thực sự quan tâm. Đời sống của đồng bào vùng DTTS còn tình trạng yếu kém về cơ sở hạ tầng, tỷ lệ nghèo cao, khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản kém, kinh tế phát triển chậm. Trong đánh giá về công tác dân tộc cần phải sâu xát hơn. Bổ sung nội dung tập trung nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030. Để từ đó làm thay đổi căn bản diện mạo vùng đồng bào DTTS và miền núi; Đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, sử dụng đội ngũ cán bộ người DTTS, với các cơ chế, giải pháp cụ thể để đảm bảo thực hiện.

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Vụ Tổ chức cán bộ đã kịp thời tham mưu để Ban Cán sự Đảng, Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy chỉ đạo rà soát công tác quy hoạch, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ và đề ra các giải pháp khắc phục cụ thể. Trong công tác thi đua, khen thưởng đã đưa ra các tiêu chí cụ thể để từng bước chấn chỉnh và hoàn thiện các quy trình. Từ đó, tạo sự chuyển biến căn bản, giúp công tác thi đua khen thưởng thực chất hơn, chống hình thức khen thưởng tràn lan.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị trong nhiệm kỳ tới, dưới sự lãnh đạo của Chi ủy và Lãnh đạo Vụ, Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục tham mưu rà soát, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp vụ, công chức trong quy hoạch để từng đồng chí có thể phát huy được năng lực, sở trường của bản thân. Đảm bảo mục tiêu các vụ, đơn vị phải có lãnh đạo là người DTTS, có nhiều kinh nghiệm trong công tác, cơ bản phải có lãnh đạo là nữ người DTTS. Trong đó, cần có kế hoạch cụ thể, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ trong diện quy hoạch...

Tập thể đảng viên Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ và các đồng chí đại biểu dự Đại hội chụp hình lưu niệm.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ và bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Kết quả, đồng chí Cầm Văn Thanh - Vụ trưởng, được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội và tiến hành bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020 - 2025.