Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Ủy ban Dân tộc triển khai các hoạt động năm 2024

10:19 PM 27/02/2024 |   Lượt xem: 1593 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà – Chủ tịch Hội đồng KH&CN UBDT phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Hội đồng KH&CN UBDT có chức năng tư vấn cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc; đề xuất các kiến nghị khoa học về những vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của UBDT; tổ chức các hoạt động nghiên cứu, triển khai, đánh giá các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN, điều tra cơ bản, bảo vệ môi trường, xây dựng đề án chính sách dân tộc có chất lượng và tính ứng dụng cao trong thời gian tới nhằm phục vụ việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBDT; tổ chức, quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở của UBDT; xây dựng chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ; tổ chức, quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia.

Hội đồng có nhiệm vụ định hướng về chiến lược, chính sách KH&CN phục vụ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN; định hướng dài hạn và hàng năm về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường của UBDT nhằm xây dựng luận cứ và cơ sở khoa học cho việc bổ sung và tham mưu hoạch định chủ trương, chiến lược, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng DTTS&MN.

Thẩm định kế hoạch khoa học, công nghệ và môi trường hàng năm, trung hạn và dài hạn của UBDT; tư vấn, giám sát, đánh giá về lĩnh vực KH, CN và môi trường đối với một số nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của UBDT theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; phối hợp với các tổ chức khoa học trong nước và quốc tế thực hiện hợp tác nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm; chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường vùng đồng bào DTTS và miền núi…

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đã sôi nổi phát biểu, thảo luận và đề xuất nhiều nội dung quan trọng nhằm bổ sung, hoàn thiện dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng KH&CN UBDT; lấy ý kiến đối với việc kiện toàn Hội đồng KH&CN UBDT; kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và những năm tiếp theo; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Hội đồng.

Phiên họp cũng thống nhất thông qua Quy chế hoạt động, Phân công nhiệm vụ và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng. Theo đói, trong năm 2024, Hội đồng định hướng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam (18/5/2024); tổ chức Hội thảo góp ý một số đề án, chính sách, chương trình công tác dân tộc thực hiện trong năm 2024 của UBDT; tổ chức Hội thảo khoa học “Tăng cường hoạt động nghiên cứu KH&CN tại UBDT và Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2024, nhiệm vụ năm 2025”; tổ chức các buổi tọa đàm khoa học theo yêu cầu nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT giao.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà - Chủ tịch Hội đồng KH&CN UBDT trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các nhà khoa học dành cho lĩnh vực công tác dân tộc nói chung, nhiệm vụ KH&CN của UBDT nói riêng, đồng thời ghi nhận sự cống hiến, đóng góp của các thành viên Hội đồng KH&CN UBDT trong thời gian qua.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đánh giá cao sự tâm huyết, trách nhiệm trong các ý kiến phát biểu, góp ý của các nhà khoa học đối với việc xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng KH&CN UBDT cũng như phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo. Các ý kiến phát biểu cũng đóng góp nhiều nội dung quan trọng trong cách thức tổ chức hoạt động của Hội đồng KH&CN UBDT, nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của Hội đồng, từ đó kỳ vọng sẽ có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào công tác dân tộc của Quốc gia.

Với mong muốn sớm hoàn thiện quy chế hoạt động và kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà giao Học viện Dân tộc tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, bổ sung, hoàn thiện các văn bản liên quan; giao Thường trực Hội đồng đề xuất phương án thu thập, tổng hợp kết quả các nhiệm vụ KH&CN, dự án điều tra cơ bản, dự án bảo vệ môi trường có liên quan đến vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và các cuộc điều tra thực trạng KT-XH 53 DTTS của UBDT để hình thành cơ sở dữ liệu, luận cứ khoa học cho Lãnh đạo Ủy ban nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Xuân Thường