Tổng kết thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg và Quyết định 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

08:51 AM 23/02/2016 |   Lượt xem: 3938 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chủ trì Hội nghị

Dự Hội nghị có đại diện một số Bộ, ngành liên quan; Lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT và các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 2472 và 1977.

Trong những năm qua, cùng với các chính sách dân tộc, các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 2472 và 1977 đã phục vụ đắc lực cho công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua quá trình triển khai thực hiện, chính sách cấp một số báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số miền núi, vùng đặc biệt khó khăn đã mang lại hiệu quả rõ rệt, cung cấp thông tin mọi mặt của đời sống xã hội; góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo vùng DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Bên cạnh đó, các báo, tạp chí đã tham gia phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phân tích, giải thích cho đồng bào hiểu về chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Các báo, tạp chí đã đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc dân tộc; giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch; phê phán đẩy lùi các tệ nạn xã hội như: mê tín dị đoan, cờ bạc, nghiện hút , tiếp tục vạch trần âm mưu của kẻ xấu nhằm kích động phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc ở các vùng trọng điểm Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ...Đồng thời với việc đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, các báo, tạp chí đã dành phần lớn nội dung tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa,giới thiệu những gương điển hình tiên tiên làm ăn giỏi, gương các gia đình văn hóa tiêu biểu, gương các cá nhân xuất sắc trong phát triển kinh tế...

Trong giai đoạn 2012 - 2015, các báo, tạp chí cũng đã tích cực, chủ động đóng góp và vận động các tổ chức ủng hộ để tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện hỗ trợ đồng bào vùng DTTS&MN, vùng ĐBKK.

Có được những kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa UBDT với các Bộ, ngành Trung ương trong việc quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền; sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và sự nỗ lực của các báo, tạp chí trong việc thực hiện đúng những ký kết về nội dung, hình thức, thời gian phát hành để đảm bảo các tờ báo đến với đối tượng thụ hưởng đúng thời hạn.

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: công tác vận chuyển, cấp phát báo đến thôn, bản còn chậm; một số bài viết phản ánh trên các báo, tạp chí còn chung chung; một số báo còn chậm đổi mới, chất lượng còn hạn chế, ỷ lại trông chờ vào nguồn ngân sách…

Phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2016 - 2020 các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 2472 và 1977/QĐ-TTg tiếp tục tập trung tuyên truyền đến đồng bào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về chính sách dân tộc của Đảng giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục thực hiện Nghị định số 05 của Chính phủ về công tác dân tộc; nâng cao chất lượng, hiệu quả các báo, tạp chí thực hiện chính sách…

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến cho Báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định 2472 và 1977 và định hướng triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của đồng bào các dân tộc vùng DTTS&MN, vùng ĐBKK, vùng sâu, vùng xa còn nghèo, còn thiếu thông tin, đa số các ý kiến đề nghị UBDT nên có công văn khẩn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành chính sách cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho đồng bào, tạo điều kiện cho các xã, thôn, bản, người có uy tín thường xuyên có báo đọc để luôn cập nhật các thông tin mới. Đồng thời đề xuất mở rộng đối tượng thụ hưởng Quyết định, như: xuất bản ấn phẩm dành cho vùng hải đảo; nội dung thông tin trên các ấn phẩm nên ngắn gọn, tăng cường hình ảnh để minh họa; nên có các bài viết về tấm gương điển hình theo chuyên đề để tạo điểm nhấn trong các số báo...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải nhấn mạnh: Cùng với những chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH cho đồng bào vùng DTTS&MN, thì chính sách cấp báo, tạp chí cũng hết sức cần thiết nhằm góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào. Vì vậy, Chính phủ vẫn luôn quan tâm, tạo điều kiện để các cơ quan có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền cho vùng DTTS&MN, vùng ĐBKK.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng nhận định, các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 2472 và 1977 còn yếu trong việc bám chính sách, phản biện xã hội, các bài viết còn chung chung, thiếu tính chiến đấu; chưa có các đánh giá về tác động xã hội để có cái nhìn khách quan về công tác tuyên truyền.

Chia sẻ với những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải cho biết: UBDT đang tích cực tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 2472 trong giai đoạn tới. Các báo, tạp chí cần chuẩn bị sẵn sàng trong việc triển khai thực hiện và phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng, cần nghiêm túc thực hiện đạt hiệu quả cao.

Cũng nhân dịp này, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đã thông tin tới các cơ quan báo chí một số kết quả trong thực hiện chính sách dân tộc của UBDT 5 năm vừa qua và định hướng nhiệm vụ trong năm 2016. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong muốn các báo, tạp chí tiếp tục hợp tác, đồng hành với sự nghiệp công tác dân tộc, góp phần thúc đẩy đời sống đồng bào vùng DTTS&MN ngày càng phát triển.

Ngọc Ánh