Tập huấn tuyên truyền an toàn giao thông cho người có uy tín, già làng, trưởng thôn, buôn của tỉnh Đắk Nông

02:43 PM 18/08/2016 |   Lượt xem: 2884 |   In bài viết | 

Đại diện UBDT và Văn phòng UBATGTQG trao quà cho các đại biểu tham dự Hội nghị.

Lớp tập huấn là một trong những hoạt động thuộc Chương trình phối hợp giữa UBATGTQG với UBDT về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2015 – 2020”.

Đại biểu tham dự đã được nghe các báo cáo viên truyền đạt 4 chuyên đề: “Thông tin về tình hình ATGT trên thế giới và Việt Nam; các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về ATGT; giới thiệu Sổ tay đảm bảo ATGT nông thôn”; “Giới thiệu Luật Giao thông đường bộ, đường thủy và các quy định pháp luật về ATGT”; “Thực trạng ATGT vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nhiệm vụ tuyên truyền, vận động thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn giao thông”; “Kinh nghiệm huy động các nguồn lực và 1 số giải pháp cơ bản để đảm bảo ATGT nông thôn vùng dân tộc thiểu số”.

Qua những nội dung trao đổi tại lớp tập huấn, các đại biểu sẽ có cái nhìn khái quát nhất về tình hình ATGT nông thôn; các quy định của nhà nước về ATGT, đặc biệt là phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong việc tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức chấp hành về ATGT.

Tại lớp tập huấn, đại diện lãnh đạo Vụ Tuyên truyền và đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBATGTQG đã trao 25 suất quà của Uỷ ban Dân tộc cho các đại biểu tiêu biểu là người có uy tín đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

Trọng Tấn