Trung tâm Thông tin làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ

04:15 PM 22/11/2016 |   Lượt xem: 2241 |   In bài viết | 

Đoàn công tác Trung tâm Thông tin làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

Tại tỉnh Tuyên Quang, thay mặt Lãnh đạo Ban Dân tộc, bà Hoàng Hoàng Thị Thắm - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh thân mật tiếp và làm việc với Đoàn công tác. Bà Thắm cho biết: Triển khai công tác thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang được Ủy ban nhân dân tỉnh giao là đơn vị đầu mối tổng hợp báo cáo từ các sở, ban ngành trong tỉnh. Trong quá trình triển khai, Ban Dân tộc tỉnh đã thường xuyên phối hợp, trao đổi, đôn đốc các sở, ngành thực hiện việc tổng hợp, cập nhật số liệu cho các biểu mẫu, chỉ tiêu... Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Tuyên Quang đã có 17/18 sở, ngành gửi báo cáo về Ban Dân tộc. Đối với các đơn vị chưa gửi báo cáo hoặc đã gửi báo cáo nhưng việc điền thông tin chưa thống nhất theo hướng dẫn của UBDT... Ban Dân tộc đang tiếp tục đôn đốc, phối hợp hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.

Đoàn công tác Trung tâm Thông tin trao đổi với Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

Tại Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ, thay mặt Lãnh đạo Ban báo cáo với đoàn công tác, ông Lê Tiến Quân - Phó Trưởng Ban Dân tộc cho biết: Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Phú Thọ đã có 12/18 sở, ngành gửi báo cáo về Ban Dân tộc, còn 5 đơn vị đang hoàn thiện việc cập nhật số liệu báo cáo. Trong quá trình triển khai, Ban Dân tộc cũng đã sát sao trong việc phối hợp, đốc thúc các đơn vị thực hiện báo cáo, tuy nhiên do là lần đầu tiên thực hiện công tác thu thập thông tin về 53 DTTS nên còn nhiều hạn chế trong việc đảm bảo tiến độ thời gian theo yêu cầu; thời gian tham gia tập huấn ngắn, hệ thống mẫu biểu sau tập huấn có sự điều chỉnh, việc bố trí nhân sự thực hiện tổng hợp, cập nhật số liệu có nơi chưa hợp lý....vì vậy công tác thu thập còn gặp không ít khó khăn.

Qua trao đổi nắm tình hình, đoàn công tác đã tiến hành rà soát lại toàn bộ các báo cáo của các sở, ngành của 2 tỉnh trên, đi vào từng chỉ tiêu cụ thể... Mọi băn khoăn, vướng mắc được các thành viên đoàn công tác của Trung tâm Thông tin trao đổi, giải đáp trực tiếp, nhiều biểu mẫu sau khi nhận được góp ý đã kịp thời chỉnh sửa, hoàn thiện.

Thống nhất qua các cuộc làm việc, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ sẽ hoàn thiện các báo cáo gửi về UBDT chậm nhất trong tháng 11/2016.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang và Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ, Trung tâm Thông tin cũng đã triển khai hướng dẫn Ban Dân tộc khai thác những tính năng mới được cập nhật của Hệ quản lý văn bản điều hành của UBDT ứng dụng vào xử lý công việc, giúp cho việc trao đổi, xử lý văn bản giữa Ban Dân tộc và UBDT được nhanh chóng, thuận tiện; tiến hành khảo sát thực trạng hạ tầng CNTT làm cơ sở xây dựng các hệ thống thông tin trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương được đồng bộ, hiệu quả.

Xuân Thường