Ủy ban Dân tộc tập huấn và kiểm tra công trình nước sạch vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận

04:15 PM 04/10/2015 |   Lượt xem: 2046 |   In bài viết | 

Thực hiện Quyết định số 280/QĐ-UBDT, ngày 28/05/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 2015; Trong 2 ngày 25 - 26/8/2015, Văn phòng đại diện của UBDT tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, truyền thông về “Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, vùng dân tộc thiểu số”.

Tham gia Hội nghị tập huấn có 65 đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc của tỉnh, huyện và cán bộ xã, trưởng thôn, ấp người có uy tín và người dân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Châu, Trưởng Văn phòng Đại diện của UBDT tại Tp.HCM nhấn mạnh: Hội nghị nhằm cung cấp nội dung, thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và các văn bản của Chính phủ về mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ xã, người có uy tín trong đồng DTTS, nhằm tuyên truyền làm thay đổi thái độ, hành vi của người dân trong việc tham gia thực hiện giữ gìn, bảo vệ và ý thức, trách nhiệm thực hiện sử dụng nước sạch và các công trình vệ sinh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Châu – Trưởng Văn phòng Đại diện Phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản về: Chương trình Mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường; Phổ biến các chính sách, văn bản về nước sạch và vệ sinh môi trường của Trung ương và địa phương; Tình hình và kết quả thực hiện Chương trình của địa phương giai đoạn 2012-2015; Công tác tuyên truyền vận động nâng cao ý thức sử dụng nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường tại địa phương; Giới thiệu mô hình quản lý, vận hành bền vững để áp dụng; Vai trò của người dân, đoàn thể xã hội, cộng đồng trong việc kiểm tra giám sát công trình nước sạch, vệ sinh môi trường.

Báo cáo viên giới thiệu chuyên đề tại Hội nghị

Hội nghị cũng trao đổi, thảo luận về thực trạng, kết quả thực hiện Chương trình tại địa phương, về công tác tuyên truyền, vận động người dân trong tham gia sử dụng, duy tu bảo dưỡng và phát huy vai trò của người dân, đoàn thể xã hội, cộng đồng trong việc kiểm tra, giám sát công trình nước sạch và vệ sinh môi trường .

Nằm trong chương trình tập huấn, các đại biểu đã được đi thực tế, học tập, trao đổi kinh nghiệm về mô hình quản lý, vận hành, bảo dưỡng công trình nước tập trung tại xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc. Trạm cấp nước của xã có tốc độ lọc là 17m3/h, hiện đang cung cấp nước cho 258 hộ dân trong xã.

Các học viên chụp ảnh tại công trình nước sạch xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Cũng trong chương trình công tác, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường tại xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc. Trạm cấp nước xã Đông Tiến được xây dựng từ năm 2010 bằng nguồn vốn của Chương trình 134, hiện trạm cấp nước cung cấp cho 588 hộ dân đạt 80% số hộ được dùng nước sạch trên toàn xã.

Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng và chính quyền tỉnh Bình Thuận đã tập trung chỉ đạo các Sở, ban ngành triển khai và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất, đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra và các chính sách liên quan khác; đời sống của đồng bào DTTS được cải thiện, nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Nguyễn Cảnh

Tin khác