Hội thảo khoa học về bồi dưỡng và chia sẻ kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào và Campuchia

05:19 PM 27/06/2024 |   Lượt xem: 1311 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà phát biểu tại Hội thảo

Hội nghị còn có sự tham dự của đồng chí Anousome Onsavata - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Lào, đại diện Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Văn Phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ công an, Bộ Nội vụ, Học viện dân tộc, Học viện phụ nữ.

Vấn đề bồi dưỡng và chia sẻ kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và công chức Vương quốc Campuchia là nội dung quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong tình hình mới. Quan điểm của Nghị quyết 10/NQ-Cp về chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã chỉ rõ “Tăng cường hợp tác quốc tế, đa dạng hóa và thu hút đầu tư, huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách liên quan đến công tác dân tộc”.

Đề án “Bồi dưỡng và chia sẻ kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào và Campuchia”  trong Quyết định số 1657/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra mục tiêu cung cấp những hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo tín ngưỡng, văn hóa các dân tộc Việt Nam, tiếng Việt… cho cán bộ trong hệ thống chính trị hai nước. Từ đó giúp cán bộ nước bạn nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề dân tộc, công tác dân tộc, chính sách dân tộc, để vận dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Thông qua công tác bồi dưỡng kiến thức dân tộc, góp phần củng cố tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt với nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; tình hữu nghị hợp tác toàn diện với Vương quốc Campuchia.

Báo cáo tại hội thảo cho thấy, lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị của hai nước Lào, Campuchia trong giai đoạn 2016-2023 đã được đã đạt được một số kết quả quan trọng, tạo nguồn nhân lực quan trọng cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào, Campuchia.

Các bộ, ngành, địa phương đã đào tạo, bồi dưỡng cho nước bạn Lào trên 33.215 lượt cán bộ thuộc các ngành/lĩnh vực và Campuchia trên 11.621 lượt cán bộ các ngành lĩnh vực, riêng Campuchia chủ yếu là lực lượng Công an và Thanh tra.

Đặc biệt thông qua Nghị định thư giữa hai Chính phủ, Việt Nam đã hỗ trợ đào tạo giúp Lào trên 12.000 nhân sự thuộc các trình độ, ngành nghề, cấp bậc quan trọng, cung cấp cho Lào đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia giỏi, chủ chốt trên nhiều lĩnh vực. Đến nay, đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ của 2 nước đã được đào tạo, bồi dưỡng tại Việt Nam đã và đang có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Toàn cảnh Hội thảo

Mặc dù đạt được nhiều kết quả xong trong công tác đào tạo, bồi dưỡng chia sẻ kiến thức, xong vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục. Tại hội thảo, các đại biểu đã phản ánh một số khó khăn trong bồi dưỡng và chia sẻ kiến thức dân tộc cho cán bộ Lào, Campuchia giai đoạn 2016- 2023 như: địa lý và không gian cách xa, còn phụ thuộc vào quy định luật pháp quốc tế, do vậy, trong quá trình nghiên cứu, tổ chức thực hiện các khoá đào tạo, bồi dưỡng và chia sẻ kiến thức dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, như trong phối kết hợp chiêu sinh cũng như các điều kiện phục vụ khác…

Cùng với đó, các xã giáp biên giới của Lào và Campuchia nằm ở vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại còn khó khăn, đời sống kinh tế văn hoá -xã hội, nhận thức của người dân và cán bộ cũng như việc tiếp cận với khoa học kỹ thuật trong sản xuất còn hạn chế…Những rào cản khiến cho việc học tập, nghiên cứu, bổ sung trang bị kiến thức cho cán bộ cấp bản và cấp xã trở nên rất khó khăn; cán bộ, công chức hai nước hạn chế trong việc sử dụng Tiếng Việt, nên gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp, trao đổi thông tin, kiến thức về công tác dân tộc.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm, bài học từ thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng và chia sẻ kiến thức cho cán bộ hai nước; một số ý kiến cho rằng, dự thảo đề án cần sửa đổi, bổ sung một số danh mục, làm rõ một số nội dung cụ thể...

Tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu, các nhà khoa học. Các thành viên trong Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập sẽ tiếp thu, tổng hợp và tiếp tục nghiên cứu để làm rõ một số nội dung, sắp xếp khoa học các danh mục nhằm đưa nội dung đề án sát hơn, thiết thực hơn, phù hợp với thực tiễn và mong muốn đào tạo của nước bạn, để đề án trình Chính phủ đảm bảo chất lượng, đúng thời gian.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng nhấn mạnh, việc xây dựng nội dung đảm bảo tính khả thi sẽ nâng cao hiệu quả của Đề án, khi đi vào triển khai sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Lào và Campuchia, bảo đảm ổn định an ninh, chính trị và sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Xuân Thường