Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn năm 2020

08:23 PM 09/09/2020 |   Lượt xem: 1095 |   In bài viết | 

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phan Hồng Thủy phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND huyện Pác Nặm, cùng 100 đại biểu là cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở địa phương, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, bản, người có uy tín, già làng, nông dân sản xuất giỏi ở 08 xã của huyện Pác Nặm.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phan Hồng Thủy đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay, trong đó các đại biểu tham dự Hội nghị là lực lượng nòng cốt ở địa phương, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật đối với đồng bào DTTS tại địa phương. Sau hội nghị này, mong muốn các đại biểu sẽ là những tuyên truyền viên tích cực để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt chính sách dân tộc trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự được các báo cáo viên pháp luật đến từ Vụ Pháp chế, Sở Y tế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh trao đổi, truyền đạt những nội dung cơ bản của 04 chuyên đề: Luật Hôn nhân & gia đình và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; Một số chủ trương, chính sách về công tác dân tộc như: Nghị quyết số 88/2019/QH14, Nghị quyết số 120/2020/QH14, Nghị định 05/2011/NĐ-CP… 

Vừ Bá Thông (Vụ Pháp chế - UBDT)