Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

09:43 AM 19/01/2022 |   Lượt xem: 2184 |   In bài viết | 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và các đồng chí Lãnh đạo UBDT chủ trì Hội nghị

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; cùng đại diện các bộ, ban, ngành trung ương và đại biểu đại diện 52 địa phương vùng DTTS&MN…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cho biết năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) 5 năm giai đoạn 2021-2026. Đồng thời là năm UBDT và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14...

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, trong năm 2021, hệ thống cơ quan công tác dân tộc các cấp đã khắc phục khó khăn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 và các khó khăn đặc thù của vùng DTTS&MN, đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng. UBDT đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021. Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN (Chương trình MTQG) và chuẩn bị tốt các điều kiện để quản lý, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình MTQG ở địa phương. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và nắm tình hình dịch bệnh, thiên tai tại vùng đồng bào DTTS&MN. Chủ động hỗ trợ và đề xuất tham mưu trình các cấp thẩm quyền hỗ trợ người dân vùng đồng bào DTTS&MN vượt qua đại dịch ở địa phương.

Cùng với việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhiều địa phương vùng đồng bào DTTS&MN đã ban hành các Nghị quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác dân tộc và ban hành các chính sách đặc thù riêng của từng địa phương như: chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh cho hộ nghèo DTTS vùng khó khăn; chính sách hỗ trợ học phí và trợ cấp xã hội cho học sinh DTTS; chính sách về chế độ đãi ngộ đối với bác sĩ công tác tại vùng DTTS&MN; chính sách bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào DTTS; chính sách bảo hiểm y tế đối với Người có uy tín vùng đồng bào DTTS; chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào DTTS không thuộc vùng có điều kiện KT-XH khó khăn; chính sách hỗ trợ, tặng quà cho hộ đồng bào DTTS tiêu biểu; chính sách hỗ trợ lãi suất cho hộ đồng bào DTTS... Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố đã tham mưu cho UBDT các tỉnh, thành phố chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình MTQG.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2021 cũng gặp không ít khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chính sách dân tộc. Một số nhiệm vụ phải điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với thực tế. Thời tiết, thiên tai diễn biến thất thường, gây thiệt hại đến người và tài sản cho nhân dân vùng đồng bào DTTS. Đặc biệt là việc thực hiện chế độ, chính sách tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS do việc chuyển tiếp chính sách...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị là dịp để đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những khó khăn tồn tại, hạn chế trong năm 2021 và bàn nội dung, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022. Đây là Hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với công tác dân tộc không chỉ trong năm 2022 mà trong cả giai đoạn 2022-2025. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT trân trọng đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung trí tuệ, thảo luận để Hội nghị đạt được mục đích đề ra.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2021, UBDT thực hiện các nhiệm vụ công tác dân tộc trong bối cảnh có nhiều thách thức và khó khăn hơn so với dự báo: dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường tác động toàn diện tới KT-XH, quốc phòng, an ninh của cả nước trong đó có vùng đồng bào DTTS&MN; thiên tai, thời tiết diễn biến phức tạp gây thiệt hại lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên; tình trạng xâm nhập mặn và hạn hán vẫn tiếp diễn ở đồng bằng sông Cửu Long… đã ảnh hưởng lớn tới sản xuất và đời sống nhân dân vùng đồng bào DTTS&MN.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBDT đã nỗ lực với quyết tâm cao nhất thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp công tác dân tộc năm 2021. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách bảo đảm an sinh xã hội; từ đó, tình hình KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN có chuyển biến tích cực, đúng hướng. Cùng với cả nước, đồng bào các DTTS luôn tích cực lao động, sản xuất, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” của Chính phủ vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2021, UBDT đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 04 đề án, nhiệm vụ về triển khai một số nội dung như: Phê duyệt Chương trình MTQG; Phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025; Phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025; Ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG. Bên cạnh việc xây dựng các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021, UBDT triển khai xây dựng một số Thông tư hướng dẫn thực hiện các dự án và quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG…

Với những kết quả đó, năm 2022, UBDT đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc; Tổ chức thực hiện tốt giai đoạn I của Chương trình MTQG; Tập trung xây dựng các đề án, chính sách dân tộc trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022; Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách dân tộc để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách giai đoạn 2021-2025…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đồng tình và đánh giá cao những kết quả việc thực hiện triển khai công tác dân tộc trong năm 2021. Vùng DTTS&MN đã có nhiều thay đổi tích cực, đời sống đồng bào được ổn định. Một số đại biểu đề nghị trong giai đoạn 2022-2025, UBDT và các bộ, ngành sớm hoàn thiện và ban hành cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG; có hướng dẫn cụ thể về xác định địa bàn, đối tượng thụ hưởng các chính sách dân tộc trong giai đoạn 2021-2025; Chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ DTTS để giúp cho các địa phương nghiên cứu, xây dựng đội ngũ cán bộ lâu dài bảo đảm phù hợp, chủ động và hiệu quả; Chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động của Người có uy tín thống nhất từ Trung ương đến địa phương; có chính sách đặc thù hỗ trợ đồng bào DTTS gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19…

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của UBDT, các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương vùng đồng bào DTTS&MN trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2021, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của đồng bào DTTS đối với Đảng và Nhà nước ta.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của hệ thống chính trị. Vì vậy, trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị cơ quan làm công tác dân tộc cần lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung với quyết tâm chính trị cao nhất để triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động, kế hoạch công tác để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của các địa phương và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc.

Cùng với đó, cơ quan làm công tác dân tộc cần bám sát và nắm bắt tình hình thực tiễn các địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là về đời sống của người dân, tình hình thiên tai, dịch bệnh, di cư tự phát, các điểm “nóng” về an ninh trật tự; Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đề án Tổng thể và Chương trình MTQG; Tập trung nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật về công tác dân tộc; cải cách về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBDT và tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước thực hiện công tác dân tộc các cấp; Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động người dân hiểu rõ và làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng, xã hội; Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố hệ thống chính trị cấp cơ sở vùng đồng bào DTTS&MN; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022. 

Thay mặt UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó thủ Tướng Thường trực Chính phủ và các ý kiến phát biểu của các cơ quan, các địa phương để cụ thể hóa vào kế hoạch công tác năm 2022, đảm bảo khả thi, thiết thực và hiệu quả. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh mong muốn năm 2022 và những năm tiếp theo, UBDT tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ Tướng Thường trực Chính phủ; đặc biệt là sự phối hợp của các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương để công tác dân tộc, chính sách dân tộc, trọng tâm là triển khai Chương trình MTQG đạt được kết quả ngay từ năm đầu tiên triển khai.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng, Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT

Tại Hội nghị, đồng chí Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (UBDT) đã công bố các quyết định khen thưởng: Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng, Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

* Một số hình ảnh từ điểm cầu các địa phương tham dự Hội nghị: 

Điểm cầu trực tuyến tại tỉnh Quảng Trị

Điểm cầu trực tuyến tại tỉnh Đắk Lắk

Điểm cầu trực tuyến tại tỉnh Quảng Ninh

Điểm cầu trực tuyến tại tỉnh TP. Cần Thơ

Điểm cầu trực tuyến tại TP. Hồ Chí Minh