Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông gặp mặt đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Đắk Lắk

09:20 PM 27/09/2023 |   Lượt xem: 3189 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông tặng quà lưu niệm của UBDT cho các đại biểu Người có uy tín tỉnh Đắk Lắk

Báo cáo với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT về tình hình công tác dân tộc và một số kết quả thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ông Nghiêm Văn Chuẩn cho biết: Trong những năm qua, công tác dân tộc vùng đồng bào DTTS tỉnh Đắk Lắk luôn được quan tâm, chú trọng, đạt được nhiều kết quả tích cực. Cơ sở hạ tầng vùng đồng bào DTTS được đầu tư, nâng cấp; tỷ lệ hộ nghèo giảm; trình độ dân trí ngày càng được nâng cao; tình hình chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững; bà con các dân tộc tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông phát biểu tại buổi gặp mặt

Đội ngũ Người có uy tín của tỉnh luôn phát huy vai trò quan trọng đối với cộng đồng, đóng góp tích cực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; khẳng định vị trí, vai trò quan trọng là cầu nối của cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; góp phần quan trọng trong việc xóa đói, giảm nghèo, vận động đồng bào hăng say thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; góp phần xây dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại biểu Người có uy tín tỉnh Đắk Lắk phát biểu, chia sẻ tại buổi gặp mặt

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Trong không khí hân hoan của buổi gặp mặt, các đại biểu Người có uy tín bày tỏ vui mừng và vinh dự khi được về thăm Thủ đô Hà Nội và được lãnh đạo UBDT tiếp đón. Các đại biểu Người có uy tín đã phát biểu, chia sẻ về những việc mình đã làm và kết quả đạt được; đồng thời đề xuất một số ý kiến như: Mong muốn Đảng, Chính phủ, UBDT tiếp tục quan tâm đến vùng đồng bào DTTS nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng; quan tâm đến việc đầu tư cho giáo dục, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động của đội ngũ Người có uy tín tỉnh Đắk Lắk đối với vùng đồng bào DTTS những năm qua. Đồng thời trao đổi, làm rõ đối với một số kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ, Người có uy tín.

Nhân dịp các đại biểu đến thăm UBDT, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông đã tặng quà lưu niệm của UBDT cho các đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Đắk Lắk.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông nhấn mạnh rằng Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm đến đồng bào các DTTS và chú trọng thực hiện các chính sách dân tộc, đặc biệt, hiện nay vùng đồng bào DTTS trên cả nước đang được triển khai Chương trình MTQG 1719, đây là chương trình tác động toàn diện đến mọi mặt đồng sống cho bà con, sẽ từng bước thúc đẩy vùng DTTS&MN ngày càng phát triển.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông mong muốn đội ngũ Người có uy tín tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực vận động đồng bào ở địa phương tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tiên phong trong mọi phong trào, luôn là tấm gương sáng, là cầu nối giúp các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương từng bước nâng cao đời sống cho bà con các dân tộc tại địa phương.

Xuân Thường