Khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế vùng Tây bắc

02:03 AM 17/02/2011 |   Lượt xem: 1611 |   In bài viết | 

Sáng 15/2, tại Tuyên Quang, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011.

Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc, các thành viên Ban Chỉ đạo Tây Bắc, lãnh đạo một số Bộ, ngành trung ương và lãnh đạo các địa phương trong vùng.

Năm 2010, GDP tăng 12,55%

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc Đinh Văn Cương cho biết, trong năm 2011, kinh tế các tỉnh trong vùng Tây Bắc tiếp tục ổn định và có bước phát triển khá, tốc độ tăng trưởng GDP toàn vùng năm 2010 đạt 12,55%, tăng 3,17% so với năm 2009.

Cơ cấu kinh tế của vùng chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm 34,84%; công nghiệp-xây dựng chiếm 31,05%; dịch vụ chiếm 34,11%. GDP bình quân đầu người đạt 11,75 triệu đồng, tăng gần 2 triệu đồng so với năm 2009.

Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí 2006 - 2010) giảm nhanh, năm 2010 còn 18,77%, giảm 3,85% so với năm 2009.

Các vùng chuyên canh tập trung phát triển mạnh, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, chương trình phát triển cây cao su tại một số tỉnh trong vùng đã được khẳng định là chủ trương đúng đắn, góp phần xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông nghiệp nông thôn.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong vùng ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, không có các vụ việc lớn, bức xúc xảy ra.

Ông Đinh Văn Cương nhấn mạnh, năm 2010, Ban Chỉ đạo Tây Bắc sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ để tăng cường đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết. Trong đó trọng tâm là công tác triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

Đầu tư thỏa đáng cho hạ tầng và nguồn nhân lực

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cho rằng, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, những kết quả đạt được trọng xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh vùng Tây Bắc là rất đáng mừng.

Theo Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, nhiệm vụ cụ thể trước hết ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2011 của các địa phương trong vùng Tây Bắc là phải tập trung quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Nghị quyết của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở đó, cụ thể hoá thành chương trình hành động, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, hăng hái thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà các địa phương trong vùng đã đề ra.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi; tổ chức đồng bộ, hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới; tiếp tục triển khai các biện pháp huy động tổng hợp các nguồn lực để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân, nhất là việc thực hiện chương trình giảm nghèo tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Bên cạnh đó, tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Phó Thủ tướng mong muốn, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, lãnh đạo các địa phương trong vùng quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành; đặc biệt các địa phương trong vùng cần tập trung huy động các nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của vùng để phục vụ cho sự phát triển, thực hiện mục tiêu đưa vùng Tây Bắc phát triển nhanh và bền vững; rút ngắn khoảng cách phát triển giữa vùng Tây Bắc với các vùng khác trong cả nước.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu của cho rằng vấn đề mấu chốt của vùng Tây Bắc vẫn là vấn đề về cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực.

Các đại biểu để xuất 2 lĩnh vực nói trên cần được đầu tư thỏa đáng, bởi 2 lĩnh vực này phát triển sẽ trở thành động lực thúc đẩy các mặt mặt kinh tế-xã hội khác của vùng phát triển.

Theo ông Văn Trọng Lý, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực cho vùng Tây Bắc không chỉ bằng ngân sách mà cần có các chính sách huy động từ nhiều nguồn lực khác, bằng xã hội hóa.

* Chiều cùng ngày, Phó Thủ  tướng Trương Vĩnh Trọng và Đoàn công tác đã tới thăm cán bộ, công nhân của Công ty cổ phần Giấy An Hòa tại xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Theo Nguyễn Hoàng (www.chinhphu.vn)