Đồng chí Hà Thị Khiết tiếp đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Lai Châu

03:58 AM 09/05/2012 |   Lượt xem: 1264 |   In bài viết | 

Đồng chí Hà Thị Khiết rất vui mừng khi được biết 25 đại biểu đại diện cho 20 dân tộc của tỉnh Lai Châu đến thăm Ban Dân vận Trung ương là những người có uy tín, tích cực tham gia vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, cùng đoàn kết với nhân dân các dân tộc trên địa bàn xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Đồng chí Hà Thị Khiết khẳng định, từ khi tái lập, tuy Lai Châu vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng những đổi thay tích cực trên tất cả các lĩnh vực mà tỉnh có được một phần là do công sức đóng góp của 25 đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu. Họ đã không ngại khó, ngại khổ, không ngừng sáng tạo, thi đua thực hiện phong trào “Dân vận khéo” đưa đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào.

Nhấn mạnh các quyết sách của Đảng và Nhà nước luôn hướng tới cải thiện cuộc sống của nhân dân, làm cho cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn, đồng chí Hà Thị Khiết mong muốn các đại biểu trên cơ sở phát huy những thành tích, kinh nghiệm đã có, tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần cùng đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

(Theo CPV)