Kết quả tìm kiếm theo từ khóa
10:25 06/08/2020
Thực hiện kế hoạch công tác, từ ngày 28-30/7/2020, tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và Xây dựng hoạt động mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo kết hợp với pháp luật đất đai tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị năm 2020.
00:00 26/10/2018
Trong 2 ngày 24 và 25 tháng 10/2018, tại huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị, Vụ Địa phương I (Ủy ban Dân tộc) đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Đakrông tổ chức Hội nghị tập huấn với chủ đề “Nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua phong tục tập quán".