Xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg về phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2020

08:11 AM 06/12/2016 |   Lượt xem: 17661 |   In bài viết | 

Ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020. Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.

Ủy ban Dân tộc đăng tải dự thảo Thông tư xin ý kiến góp ý của các Bộ, Ban ngành, cá nhân. Mọi thông tin góp ý xin gửi về Vụ Chính sách Dân tộc tại địa chỉ: "vuchinhsachdantoc@cema.gov.vn", Điện thoại 04.3734.9434

Xem Thông tư hướng dẫn tại đây

Biểu tổng hợp xem tại đây