Các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm việc công khai thủ tục hành chính

02:43 AM 17/04/2012 |   Lượt xem: 1814 |   In bài viết | 

Những kết quả tích cực

Theo kết quả công bố tại cuộc họp giao ban Bộ, ngành Quý I/2012 về công tác kiểm soát TTHC được tổ chức chiều nay (12/4), để hoàn thành việc thực thi các phương án đơn giản hóa 4.751 thủ tục hành chính quy định tại 25 Nghị quyết của Chính phủ, trong quý I/2012, các Bộ, ngành tiếp tục nỗ lực xây dựng, ban hành theo thầm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Trong số 4.751 thủ tục hành chính phải đơn giản hóa, các Bộ, ngành đã hoàn thành việc đơn giản hóa và đang trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản để đơn giản hóa 3.485 thủ tục hành chính.

Đến nay, hầu hết các Bộ, ngành đã ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở quan trọng cho việc thực hiện nghiêm túc, chuẩn mực hơn trong việc đánh giá tác động và tham gia ý kiến đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính.

Trong quý I/2012, Văn phòng Chính phủ đã tham gia ý kiến đối với các quy định thủ tục hành chính được quy định tại 21 dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; các bộ, ngành đã tiến hành đánh giá tác động và tham gia ý kiến đối với 189 thủ tục hành chính được quy định trong 56 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Trong 3 tháng đầu năm 2012, các bộ, ngành đã ban hành 26 Quyết định công bố 168 thủ tục hành chính thuộc pham vi quản lý; Văn phòng Chính phủ đã kiểm soát chất lượng và cập nhật trên 7.400 thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, công khai trên mạng Internet.

Ngoài ra, các bộ, ngành đã chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch truyền thông phục vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012. Để có cơ sở triển khai các hoạt động phục vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý của mình, hầu hết các Bộ, ngành đều đã ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012.

Cần thực hiện nghiêm việc công bố, công khai và kịp thời cập nhật TTHC

Thực tế cho thấy, người dân, doanh nghiệp hiện còn nhiều bức xúc về sự rườm rà, phức tạp của nhiều quy định hành chính hoặc hành vi không thực hiện đúng quy định của các cán bộ, công chức, cơ quan hành chính nhà nước khi giải quyết công việc liên quan đến họ. Theo kết quả thống kê thì trong quý I.2012, các bộ, ngành, địa phương chỉ tiếp nhận 148 phản ánh, kiến nghị do việc tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại nhiều bộ, ngành, địa phương còn hình thức; kết quả xử lý phản ánh kiến nghị chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân.

Mặt khác, việc niêm yết công khai quy định về TTHC tại nhiều nơi chưa thống nhất, thậm chí lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương chưa nắm vững tình hình, số lượng TTHC đã được giải quyết tại cơ quan, đơn vị mình quản lý để có giải pháp tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cho biết: Kết quả kiểm soát TTHC trong quý I/2012 đã có bước chuyển tích cực. Tuy nhiên, việc ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của một số Bộ, ngành như : Bộ Công an, Bộ Tài chính… chưa được triển khai tích cực “ Đây là cơ sở quan trọng cho việc thực hiện nghiêm túc, chuẩn mực trong việc đánh giá tác động và tham gia ý kiến đối với các dự án, dự thảo VBQPPL có quy định về TTHC nên cần đẩy nhanh tiến độ”- Ông Phan nhấn mạnh. Bởi theo ông Phan, có đánh giá tác động thì mới hạn chế được sự “cài cắm” các TTHC trong các VBQPPL mới ban hành cũng như việc “mọc” ra những TTHC gây khó khăn cho cá nhân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc các bộ, ngành, địa phương chậm công bố và cập nhật các TTHC được sửa đổi, bổ sung …tức là chậm công bố những kết quả cải cách hành chính đến người dân và doanh nghiệp, điều này cũng đồng nghĩa với việc thiếu công khai, minh bạch.

Vì vậy, theo ông Ngô Hải Phan, trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm việc công bố, công khai và kịp thời cập nhật thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ hoặc hủy bỏ; niêm yết công khai các quy định thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc, trong đó có chú trọng kiểm tra việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc cũng như tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính…/.

(Theo CPV)