08:15 AM 05/08/2022  Lượt xem: 2830
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Công điện 698/CĐ-TTg ngày 4/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

 02:36 PM 01/08/2022  Lượt xem: 2772
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 06/2022/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

 07:34 PM 29/07/2022  Lượt xem: 4447
Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025, tại Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Trung ương với các địa phương về kết quả thực hiện các Chương trình MTQG 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, tổ chức ngày 29/7, tại Trụ sở Chính phủ kết nối tới điểm cầu các tỉnh, thành trên toàn quốc.

 08:34 AM 29/07/2022  Lượt xem: 2338
Tính đến hết tháng 7, việc triển khai phân bổ vốn 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2022 chỉ mới đạt 1,45% kế hoạch. Kon Tum là địa phương duy nhất trong 52 tỉnh, thành phố triển khai các Chương trình MTQG đã phân bổ vốn chi tiết.

 03:24 PM 26/07/2022  Lượt xem: 2055
Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hoàng Thị Hạnh tại buổi làm việc với các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT về công tác thông tin và truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2025, diễn ra vào sáng ngày 26/7, tại trụ sở UBDT.

 07:50 AM 22/07/2022  Lượt xem: 1567
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 4545/VPCP-QHĐP nêu rõ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã đồng ý tổ chức họp Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trực tuyến với các địa phương.o gỡ vướng mắc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

 03:26 PM 19/07/2022  Lượt xem: 1323
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

 02:21 PM 18/07/2022  Lượt xem: 1906
Ủy ban Dân tộc vừa ban hành Thông tư 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025.

 08:59 AM 06/07/2022  Lượt xem: 2217
Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 01/2022/TT-BXD về hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.