Nghỉ hưu thì không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

02:23 PM 09/10/2015 |   Lượt xem: 4240 |   In bài viết | 

(Chinhphu.vn) – Ông Đức Tiến (ductien.ketoan@...) hỏi: Tại đơn vị tôi có trường hợp người lao động ký hợp đồng dài hạn đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng mới tham gia BHXH được 18 năm và BHTN được 6 năm. Vậy, khi nghỉ hưu người lao động này có được hưởng BHTN không, có được tham gia BHXH tự nguyện để đủ năm hưởng lương hưu không?

Về việc này, BHXH Việt Nam trả lời ông Tiến như sau:

Tại Tiết d, Khoản 3, Điều 53 Luật Việc làm quy định: “Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp hưởng lương hưu hàng tháng”.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì khi nghỉ hưu người lao động không được hưởng BHTN.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 70 Luật BHXH hiện hành thì trường hợp người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm thì được đóng tiếp BHXH tự nguyện cho đủ 20 năm để được hưởng lương hưu.

Như vậy trường hợp ông Tiến hỏi được tiếp tục đóng BHXH tự nguyện cho đến khi đủ số năm để hưởng lương hưu

Ban biên tập (Chinhphu.vn)