01:59 PM 11/08/2022  Lượt xem: 2507
Ngày 11/8, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Đoàn Thanh niên Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương đã tổ chức giao lưu cầu lông. Đây là hoạt động nhằm tạo điệu kiện để đoàn viên, thanh niên của hai đơn vị có cơ hội giao lưu học hỏi, rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ.

 11:31 PM 09/08/2022  Lượt xem: 443
Ngày 09/8, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 và những tháng cuối năm 2022 của Ủy ban Dân tộc (UBDT). Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông, Y Vinh Tơr cùng thủ trưởng các vụ, đơn vị thuộc UBDT.

 10:35 PM 05/08/2022  Lượt xem: 824
Ngày 05/8, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Nông Quốc Tuấn, Y Thông; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc (UBDT).

 10:37 AM 05/08/2022  Lượt xem: 1905
Ngày 05/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Lê Sơn Hải và ông Christian Manhart, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam đã đồng chủ trì Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm các hoạt động Dự án “Chúng tôi có thể”. Tham dự hội thảo có đại diện của một số bộ, ngành; lãnh đạo Ban Dân tộc và một số sở, ngành của các tỉnh tham gia dự án; đại diện một số thành viên cộng đồng tham gia mô hình và các chuyên gia, cố vấn kỹ thuật thực hiện dự án.

 10:15 PM 04/08/2022  Lượt xem: 471
Ngày 4/8, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đã làm việc với Ban Biên tập, cán bộ chủ chốt Báo Dân tộc và Phát triển về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu năm 2022.

 04:34 PM 03/08/2022  Lượt xem: 359
Sáng 3/8, nhằm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Học viện Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang tổ chức lớp tập huấn kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên tại tỉnh năm 2022.

 02:39 PM 03/08/2022  Lượt xem: 315
Sáng 03/8, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo và công chức của Vụ Chính sách dân tộc (CSDT). Cùng dự có đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Kế hoạch-Tài chính và Văn phòng Ủy ban.

 09:20 PM 02/08/2022  Lượt xem: 395
Chiều ngày 02/8, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo về Kế hoạch dự toán ngân sách năm 2022, xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm 2023 của UBDT. Tham dự buổi làm việc có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh; cùng thủ trưởng các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

 02:14 PM 02/08/2022  Lượt xem: 351
Sáng 02/8, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đã chủ trì cuộc họp với Ban Lãnh đạo Học viện Dân tộc (HVDT) để rà soát kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm và nhiệm vụ bồi dưỡng cho cán bộ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2022. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT.