08:58 AM 25/03/2022  Lượt xem: 4374
Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí đào tạo ngoại ngữ cho lao động là người dân tộc thiểu số (DTTS), lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo sinh sống ở vùng DTTS và miền núi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học.

 03:24 PM 22/03/2022  Lượt xem: 4410
Xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia....

 02:36 PM 17/03/2022  Lượt xem: 10271
Sáng 17/3, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ trì họp trực tuyến cùng các Bộ, ngành để đánh giá tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025. Tại điểm cầu trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT) có sự tham dự của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cùng đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT. Dự họp trực tuyến có các Bộ, ngành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ.

 10:26 AM 17/03/2022  Lượt xem: 14833
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 353/QĐ-TTg phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025.

 09:00 PM 08/03/2022  Lượt xem: 2581
Ngày 8/3, Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do Phó Chủ tịch Hội đồng Cao Thị Xuân làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk để đánh giá tác động của Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 và Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc về phân định vùng dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển, việc thực hiện chính sách dân tộc tại tỉnh Đắk Lắk.

 11:06 AM 07/03/2022  Lượt xem: 2870
Ngày 4/3, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm Trưởng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng về việc khảo sát, đánh giá tác động của Quyết định số 861/QĐ-TTg năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 612/QĐ-UBDT năm 2021 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

 10:38 AM 24/02/2022  Lượt xem: 3668
Có 168.791 người dân tại Hòa Bình chịu tác động từ các quyết định phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn giảm mạnh.

 06:00 PM 28/01/2022  Lượt xem: 3921
Ngày 28/01/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Nghị quyết số 10/NQ-CP ban hành Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 02:52 PM 25/01/2022  Lượt xem: 4335
Ngày 24/01, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 127/QĐ-TTg về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành giai đoạn 2022-2025.