09:30 PM 07/10/2016  Lượt xem: 3683
Sáng 3/10, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc Phiên họp thứ 4 với nội dung cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS) số 100/2015/QH13. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.

 02:08 PM 28/09/2016  Lượt xem: 1860
Để khẩn trương khắc phục tình trạng nợ đọng, bảo đảm tiến độ ban hành 6 văn bản quy định chi tiết đối với 3 luật đã có hiệu lực và 18 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ khẩn trương soạn thảo, hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản này.

 10:33 AM 26/09/2016  Lượt xem: 1958
Sáng 22/9, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã bế mạc Phiên họp thứ 3 sau khi cho ý kiến dự thảo Luật về hội.

 11:01 AM 21/09/2016  Lượt xem: 2559
Chiều 20/9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

 02:07 PM 20/09/2016  Lượt xem: 2125
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 16/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp.

 03:38 PM 15/09/2016  Lượt xem: 2026
Dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi) được trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) chiều 12/9 đã bổ sung một chương mới về Đường sắt tốc độ cao.

 02:51 PM 15/09/2016  Lượt xem: 3074
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 8/2016, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 8 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 3 Nghị định của Chính phủ và 5 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 09:45 AM 01/09/2016  Lượt xem: 2462
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự.

 04:42 PM 24/08/2016  Lượt xem: 6872
Qua thông tin báo chí và thực tiễn gần đây cho thấy nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết vẫn còn tồn tại, có xu hướng gia tăng, diễn biến ngày càng phức tạp, nhất là tại các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, thậm chí cả khu vực đô thị.