08:06 PM 18/01/2022  Lượt xem: 436
Ngày 18/01, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2021 và ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025 giữa Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư Lệnh BĐBP đồng chủ trì Hội nghị.

 03:14 PM 11/01/2022  Lượt xem: 956
Sáng ngày 11/01, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK)” giai đoạn 2019-2021 và phương hướng triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2022-2025. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT dự và chủ trì Hội nghị.

 03:07 PM 30/12/2021  Lượt xem: 1689
Ngày 30/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2030. Một trong những nội dung quan trọng trong giai đoạn này là hai cơ quan phối hợp triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030.

 10:22 AM 16/12/2021  Lượt xem: 2252
Chiều ngày 15/12, tại Phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 16 của UNESCO diễn ra tại Paris, thủ đô nước Cộng hòa Pháp, di sản Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là 1 trong 48 hồ sơ được xem xét trong kỳ họp này và là Di sản Văn hóa phi vật thể thứ 14 của Việt Nam được UNESCO ghi danh.

 12:26 AM 15/12/2021  Lượt xem: 1782
Chiều ngày 14/12/2021, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông đã có cuộc tiếp đón và làm việc với Giám đốc quốc gia Ngân hàng phát triển Châu Á - Ngài Andrew Jeffries. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

 08:45 PM 13/12/2021  Lượt xem: 1255
Chiều ngày 13/12/2021, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã diễn ra Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động phối hợp công tác giai đoạn 2019 - 2021 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa UBDT và Đài Truyền hình Việt Nam (THVN).

 04:49 PM 11/12/2021  Lượt xem: 492
Sáng 10/12/2021, Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) đã tổ chức Hội thảo Khoa học về thực trạng công tác tuyên truyền chính sách dân tộc trên các phương tiện truyền thông.

 11:03 AM 10/12/2021  Lượt xem: 4722
Chiều ngày 10/12/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Trung ương đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2021 và ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021- 2025. Một trong những nội dung phối hợp quan trọng được đặt ra trong giai đoạn tới là UBDT và Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tích cực phối hợp thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021- 2030.

 08:59 PM 09/12/2021  Lượt xem: 917
Chiều ngày 09/12/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động phối hợp công tác giai đoạn 2011 - 2020 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025. Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN.