10:28 AM 10/09/2016  Lượt xem: 3549
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của tập thể Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (UBDT), cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của các Vụ, đơn vị, trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của UBDT đã có nhiều chuyển biến tích cực.

 10:20 AM 19/08/2016  Lượt xem: 5340
Không cải cách, đổi mới thì sẽ tự thụt lùi, lạc hậu; cải cách thì phải hành động quyết liệt, không chùn tay, nản chí. Thủ tướng muốn cả bộ máy hành chính cùng chuyển động.

 10:18 AM 19/08/2016  Lượt xem: 3431
Thủ tướng đề nghị cần phải tiến hành tổng kết công tác cải cách hành chính một cách thực chất, “làm sao đánh giá tình hình và giải pháp sát với thực tiễn, không hình thức”, “chứ nói chung chung quá thì không vận dụng được”…

 10:04 AM 16/06/2016  Lượt xem: 5225
Thực hiện Quyết định số 722/QĐ-UBDT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 của Ủy ban và thực hiện quy định về chế độ báo cáo định kỳ công tác CCHC, Ủy ban Dân tộc đã có báo cáo Sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của UBDT.

 06:20 PM 04/10/2015  Lượt xem: 1474
Các cơ quan Bộ ngành, chính quyền các cấp cần tăng cường xây dựng môi trường làm việc và văn hóa ứng xử, giao tiếp lịch sự với nhân dân, gắn chặt với cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức ở cả trong lẫn ngoài công sở.

 06:19 PM 04/10/2015  Lượt xem: 1530
Có thể nói, 2014 là năm của cải cách thể chế với hàng loạt thay đổi tạo nên sự khác biệt về chất của thể chế kinh tế, và dự kiến mang lại những tác động to lớn, tích cực đối với môi trường kinh doanh mà cộng đồng doanh nghiệp đã mong đợi từ lâu.

 06:16 PM 04/10/2015  Lượt xem: 1368
Sáng ngày 6/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và có bài nói chuyện về cải cách hành chính với cán bộ, giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 06:14 PM 04/10/2015  Lượt xem: 1764
Bộ Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ năm 2014 nhằm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản liên quan.

 06:12 PM 04/10/2015  Lượt xem: 1404
Đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam và lãnh đạo ngành tài chính Việt Nam đã khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ trong cải cách hành chính công cùng Bộ Tài chính.