04:28 PM 02/02/2018  Lượt xem: 2165
Trước đây, đời sống của bà con dân tộc thiểu số huyện miền núi Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa luôn gặp nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng từ khi có chương trình135 của Chính phủ về hỗ trợ bò giống cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, nhiều người dân đã thực hiện mô hình sản xuất, từ một gia trại bé phát triển thành trang trại lớn để vươn lên thoát nghèo.

 04:27 PM 02/02/2018  Lượt xem: 1783
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký các Quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 4 tỉnh dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

 10:53 AM 26/01/2018  Lượt xem: 1926
Nhằm tạo điều kiện cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là hộ nghèo có đủ điều kiện cơ bản về đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt, ổn định sản xuất và đời sống, hạn chế tình trạng di cư ngoài kế hoạch, tỉnh Tuyên Quang quyết định thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ nay đến năm 2020.

 08:55 AM 24/01/2018  Lượt xem: 1453
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.

 08:54 AM 24/01/2018  Lượt xem: 1646
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 2.805,735 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

 04:22 PM 17/01/2018  Lượt xem: 1760
Những năm trước đây, bà con dân tộc thiểu số huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa luôn sống trong nghèo đói, cơm ăn không đủ no. Nhưng từ khi có nguồn vốn hỗ trợ của Nghị quyết 30/A/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững với 61 huyện nghèo, nhiều người dân đã sử dụng nguồn vốn hiệu quả phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn nơi huyện nghèo miền núi.

 08:20 PM 18/12/2017  Lượt xem: 3279
Là tỉnh miền núi có 22 dân tộc, trong đó có hơn 50% số dân là đồng bào dân tộc thiếu số (DTTS), kinh tế chủ yếu làm nông nghiệp; tỉnh Tuyên Quang đã xác định phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang Chẩu Xuân Oanh cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, Tuyên Quang đã tập trung thực hiện các chương trình, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người dân vay vốn sản xuất, hỗ trợ kiến thức tổ chức sản xuất, chăn nuôi, làm mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo…

 08:20 PM 18/12/2017  Lượt xem: 5074
Nhằm chủ động các biện pháp phòng chống rét và giảm thiểu rủi ro trong chăn nuôi trâu bò, cán bộ kỹ thuật địa phương và người chăn nuôi cần thực hiện một số nội dung sau:

 08:19 PM 18/12/2017  Lượt xem: 3332
Thời gian qua, huyện Cẩm Thủy (tỉnh Thah Hóa) đã chỉ đạo, hướng dẫn người dân tái cơ cấu ngành trồng trọt, chuyển đổi các giống cây trồng năng suất thấp chuyển sang trồng các loại cây thu lợi nhuận cao. Nhờ đó, nhiều mô hình sản xuất mới đã ra đời với tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 19.330 ha; sản lượng lương thực đạt hơn 64.726 tấn.