08:35 AM 18/03/2015  Lượt xem: 1592
Những năm qua, bình đẳng giới ở Việt Nam đạt được nhiều thành tựu to lớn. Các tầng lớp phụ nữ, trong đó có phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác, giành nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần quan trọng xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc và sự phát triển chung của đất nước.

 08:27 AM 25/02/2015  Lượt xem: 2037
Trong những năm qua, công tác dân tộc đã đượcĐảng, Nhà nước thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Chính phủ đã banhành và triển khai nhiều chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội,xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó diện mạo nơiđồng bào DTTS sinh sống đã có sự đổi thay tích cực. Để tìm hiểu rõ hơn việcthực hiện các chính sách dân tộc, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã cócuộc trao đổi với đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng,Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

 02:23 AM 09/02/2015  Lượt xem: 1741
Việc cấp các ấn phẩmbáo, tạp chí của Đảng đến với bà con vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùngđặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định 2472/QĐ-TTg của Thủtướng Chính phủ, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định.

 10:41 AM 28/01/2015  Lượt xem: 1875
Vừa qua,Ủy ban Dân tộc đã tổ chức tổng kết công tác dân tộc năm 2014 và triển khainhiệm vụ năm 2015 trong đó xác định tuyên truyền là một trong những hoạt độngtrọng tâm nhằm góp phần thực hiện thành công các chương trình mục tiêu đã đềra. PNVN đã có cuộc phỏng vấn Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy banDân tộc Nông Quốc Tuấn về vấn đề này. 

 09:10 AM 20/01/2015  Lượt xem: 1570
Thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc, năm 2014, Ủy ban Dân tộc đã tập trung hướng dẫn các địa phương tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, huyện lần thứ II.

 09:16 AM 25/12/2014  Lượt xem: 1921
Thực hiện chính sách của Ðảng, Nhà nước trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, các chương trình, dự án trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi đã phát huy hiệu quả. Bộ mặt nông thôn vùng dân tộc và miền núi đã thay đổi rõ nét. Người dân đã từng bước thay đổi về nhận thức, năng lực sản xuất có nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; cơ chế chính sách và sự kết nối tuy ngày càng phù hợp hơn nhưng chưa đủ lực và chưa theo kịp cơ chế thị trường. Ðể có thể đánh giá về mục tiêu, ý nghĩa của tái cơ cấu nông nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN), phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Sơn Phước Hoan.

 08:20 AM 28/11/2014  Lượt xem: 1922
Công tác dân tộc được Đảng ta khẳng định là nhiệm vụ chiến lược và lâu dài của sự nghiệp Cách mạng Việt Nam. Trong nhiệm vụ đó, xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc có một vai trò hết sức quan trọng.

 08:27 AM 19/05/2014  Lượt xem: 2312
Trước thềm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ II năm 2014, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Xuân Lương đã có cuộc trao đổi với phóng viên Cổng Thông tin Điện tử Ủy ban Dân tộc (UBDT) về những nội dung liên quan đến Đại hội lần này.

 10:48 AM 29/03/2014  Lượt xem: 2008
Nhân dịp năm mới 2014, ông Giàng Seo Phử, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã trao đổi về một số nội dung quan trọng. Trong đó, nhất là việc triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược và chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020...