10:43 AM 16/06/2015  Lượt xem: 1190
Chia sẻ với PV Báo ĐBND bên lề phiên thảo luận của QH về tình hình kinh tế- xã hội,  Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình Nguyễn Ngọc Phương khẳng định: thời gian qua, tín dụng chính sách đã phát huy được hiệu quả đối với công cuộc giảm nghèo bền vững của đất nước. Riêng với Quảng Bình, trong 14 chương trình cho vay tín dụng ưu đãi thì chính sách cho sinh viên vay học tập là chính sách có tác động sâu rộng và có ý nghĩa xã hội sâu sắc.

 10:58 AM 08/06/2015  Lượt xem: 1269
Bộ trưởng, Chủ nhiệmỦy ban Dân tộc Giàng Seo Phử chia sẻ trong Chương trình "Dân hỏi-Bộ trưởngtrả lời" tối 7/6 rằng ông "vẫn chưa bằng lòng" bởi tỷ lệ hộ nghèocủa vùng đồng bào dân tộc miền núi còn có khoảng cách lớn so với tỷ lệ chungcủa cả nước.

 09:11 AM 08/06/2015  Lượt xem: 1410
Trong những năm qua,các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc miền núi luôn được Đảng, Nhà nước,Chính phủ quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện và đã mang lại những kết quảtích cực. Tuy nhiên, trên thực tế vùng đồng bào dân tộc miền núi vẫn chậm pháttriển, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với bình quân chung cả nước. Để các chính sáchdân tộc tiếp tục góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giảm tỷ lệ hộnghèo và cải thiện đời sống vận chất, tinh thần của đồng bào dân tộc miềnnúi, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đã làm rõ hơn những giảipháp phát huy hiệu quả các chính sách dân tộc trong thời gian tới.

 08:35 AM 18/03/2015  Lượt xem: 1146
Những năm qua, bình đẳng giới ở Việt Nam đạt được nhiều thành tựu to lớn. Các tầng lớp phụ nữ, trong đó có phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác, giành nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần quan trọng xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc và sự phát triển chung của đất nước.

 08:27 AM 25/02/2015  Lượt xem: 1549
Trong những năm qua, công tác dân tộc đã đượcĐảng, Nhà nước thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Chính phủ đã banhành và triển khai nhiều chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội,xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó diện mạo nơiđồng bào DTTS sinh sống đã có sự đổi thay tích cực. Để tìm hiểu rõ hơn việcthực hiện các chính sách dân tộc, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã cócuộc trao đổi với đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng,Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

 02:23 AM 09/02/2015  Lượt xem: 1289
Việc cấp các ấn phẩmbáo, tạp chí của Đảng đến với bà con vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùngđặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định 2472/QĐ-TTg của Thủtướng Chính phủ, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định.

 10:41 AM 28/01/2015  Lượt xem: 1441
Vừa qua,Ủy ban Dân tộc đã tổ chức tổng kết công tác dân tộc năm 2014 và triển khainhiệm vụ năm 2015 trong đó xác định tuyên truyền là một trong những hoạt độngtrọng tâm nhằm góp phần thực hiện thành công các chương trình mục tiêu đã đềra. PNVN đã có cuộc phỏng vấn Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy banDân tộc Nông Quốc Tuấn về vấn đề này. 

 09:10 AM 20/01/2015  Lượt xem: 1129
Thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc, năm 2014, Ủy ban Dân tộc đã tập trung hướng dẫn các địa phương tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, huyện lần thứ II.

 09:16 AM 25/12/2014  Lượt xem: 1557
Thực hiện chính sách của Ðảng, Nhà nước trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, các chương trình, dự án trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi đã phát huy hiệu quả. Bộ mặt nông thôn vùng dân tộc và miền núi đã thay đổi rõ nét. Người dân đã từng bước thay đổi về nhận thức, năng lực sản xuất có nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; cơ chế chính sách và sự kết nối tuy ngày càng phù hợp hơn nhưng chưa đủ lực và chưa theo kịp cơ chế thị trường. Ðể có thể đánh giá về mục tiêu, ý nghĩa của tái cơ cấu nông nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN), phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Sơn Phước Hoan.