Xin ý kiến góp ý các Bộ, ngành về Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020

04:16 PM 24/01/2017 |   Lượt xem: 3520 |   In bài viết | 

Thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, Uỷ ban Dân tộc đã ban hành công văn số 1138/UBDT-CSDT ngày 08 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn các địa phương tiến hành rà soát, xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miến núi giai đoạn 2016-2020 theo quy định. Đến nay, các địa phương đã báo cáo kết quả rà soát, xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miến núi giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Dân tộc đã tổng hợp, dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

Để hoàn chỉnh Dự thảo trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Ủy ban Dân tộc xin gửi đến Quý cơ quan Dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để nghiên cứu, góp ý kiến bằng văn bản.

Dự thảo Quyết định xem tại đây

Dự thảo Tờ trình xem tại đây

Danh sách các tỉnh xem tại đây

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Ủy ban Dân tộc, số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 08/02/2017.