Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/TB-UBDT 17/08/2018 Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại hội ý Lãnh đạo Ủy ban về công tác chỉ đạo, điều hành tuần 33 và nhiệm vụ trọng tâm tuần 34 năm 2018
121/BC-UBDT 16/08/2018 Báo cáo xây dựng Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
493/QĐ-UBDT 16/08/2018 Về việc phê duyệt kinh phí chi hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại do thiên tai (lốc xoáy) và tai nạn tại các tỉnh: Kiên Giang, Cà Mau, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long và Bạc Liêu năm 2018.
940/UBDT-KHTC 16/08/2018 V/v đăng tải dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc
937/UBDT-PC 16/08/2018 Góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý viphạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: