Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1368/UBDT-KHTC 12/11/2019 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định thu phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm
1365/UBDT-CSDT 11/11/2019 V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp
1367/UBDT-VP 11/11/2019 V/v theo dõi Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2019
140/GM-UBDT 11/11/2019 Giấy mời Dự Họp triển khai nguồn vốn do Chính phủ Ai Len tài trợ cho Chương trình 135 năm tài khóa 2018 (gửi ĐSQ Ai Len tại Việt Nam)
141/GM-UBDT 11/11/2019 Giấy mời Dự Họp triển khai nguồn vốn do Chính phủ Ai Len tài trợ cho Chương trình 135 năm tài khóa 2018 (Quảng Trị)

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: