Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1058/UBDT-TT 18/09/2019 Về việc hối hợp tổ chức tập huấn về An toàn giao thông cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019.
1060/UBDT-TCCB 18/09/2019 Về việc hiệp y khen thưởng đối với Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang.
649/QĐ-UBDT 17/09/2019 Quyết định V/v tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc" cho 23 cá nhân thuộc các Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc năm 2019
1047/UBDT-CSDT 17/09/2019 V/v trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
1049/UBDT-VP 17/09/2019 V/v Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Ủy ban Dân tộc.

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: