Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
483/QĐ-UBDT 18/07/2019 Quyết định Về việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho Bà Cáit Moran, Đại sứ Ireland tại Việt Nam.
789/UBDT-CSDT 18/07/2019 V/v kiểm tra, khảo sát dự án dân di cư tự do (gửi tỉnh Bắc Giang)
788/UBDT-CSDT 18/07/2019 V/v kiểm tra, khảo sát dự án dân di cư tự do tại Bắc Giang, Bình Phước
790/UBDT-CSDT 18/07/2019 V/v kiểm tra, khảo sát dự án dân di cư tự do (gửi Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước)
791/UBDT-KHTC 18/07/2019 V/v góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: