Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
727/QĐ-UBDT 30/11/2020 Quyết định Về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
1671/UBDT-VP135 30/11/2020 V/v tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020
1656/BC-UBDT 27/11/2020 báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2020
718/QĐ-UBDT 27/11/2020 Quyết định Phân công phụ trách khách sạn phục vụ các Đoàn đại biểu về tham dự Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt nam lần thứ II năm 2020
1658/UBDT-KHTC 27/11/2020 V/v tham gia ý kiến bổ sung quy định tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: