Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1124/UBDT-ĐPII 19/10/2017 V/v: Phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (tỉnh Kon Tum)
1125/UBDT-ĐPII 19/10/2017 V/v: Phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (tỉnh Đắk Nông)
74/GM-UBDT 18/10/2017 Dự tập huấn phần mềm, hướng dẫn báo cáo thực hiện Chương trình 135
1119/UBDT-KHTC 18/10/2017 V/v góp ý dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
1121/UBDT-ĐPI 18/10/2017 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo 10 năm phát triển cao su khu vực miền núi phía Bắc và 05 năm thực hiện Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Khách đang truy cập:

Tổng số truy cập: