Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
28/TB-UBDT 16/03/2018 Thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban về công tác chỉ đạo, điều hành tuần 11 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 12 năm 2018
134/QĐ-UBDT 15/03/2018 Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Vụ Địa phương I
132/QĐ-UBDT 15/03/2018 phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Vụ Địa phương II
135/QĐ-UBDT 15/03/2018 Quyết định phê duyệt Kế hoạch hoạt động thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 của Văn phòng điều phối Chương trình 135
131/QĐ-UBDT 15/03/2018 Quyết định phê duyệt Kế hoạch hoạt động thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 của Vụ Địa phương III

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: