Vụ Dân tộc thiểu số

12:00 AM 12/01/2021 |   Lượt xem: 15381 |   In bài viết | 
VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
 
Lưu Xuân Thủy
Vụ trưởng
 

Phạm Tuấn Mạnh
Phó Vụ trưởng

Lương Thị Việt Yến
Phó Vụ trưởng

Nguyễn Thị Hồng Huệ
Phó Vụ trưởng

 

Quyết định 209/QĐ-UBDT ngày 24/4/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Dân tộc thiểu số

- - - - - - - - 

Các đảng viên Chi bộ Vụ Dân tộc thiểu số chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, ngày 30/8/2022