Vụ Địa phương III

12:00 AM 06/01/2021 |   Lượt xem: 10811 |   In bài viết | 

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III

Huỳnh Thị SômaLy
Vụ trưởng
 
Tào Việt Thắng
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Hoàng Hành
Phó Vụ trưởng
   
Nhan Xuân Thanh
Trưởng phòng
Phòng Địa bàn
Nguyễn Thị Thanh Nguyên
Trưởng phòng 
Hành chính - Tổng hợp
   
Thạch Thế Phong
Phó Trưởng phòng 
Phòng Địa bàn
Thiều Quang Trí Hưng
Phó Trưởng phòng
Hành chính - Tổng hợp

 

Quyết định số 248/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương III

(Thông tin được cập nhật đến ngày 03/03/2020, khi có sự thay đổi, đề nghị gửi về: banbientap@cema.gov.vn)