Vụ Địa phương II

04:14 AM 22/12/2015 |   Lượt xem: 5391 |   In bài viết | 

Vụ Địa phương II

Địa chỉ: Số 135 Lê Thánh Tông, TP. Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: 0262. 3957416

Email: vudiaphuong2@cema.gov.vn

Quyết định số 249/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương II

 


Nguyễn Xuân Đức
Vụ trưởng

Y Dẫn Ê Ban
Phó Vụ trưởng

Phạm Thị Phước An
Phó Vụ trưởng

(Xin bổ sung ảnh sau)

 

Điếu Mưu
Phó Vụ trưởng

(Xin bổ sung ảnh sau)


Y Khúc Hwing
Phó Trưởng phòng

(Xin bổ sung ảnh sau)


Nguyễn Văn Thuần
Phó Trưởng phòng

(Xin bổ sung ảnh sau)


Y Der Ayun
Phó Trưởng phòng

(Xin bổ sung ảnh sau)


Trần Văn Hùng
Phó Trưởng phòng

(Xin bổ sung ảnh sau)


Lý Thị Say
Phó Trưởng phòng